çelişik

s. 矛盾的, 抵触的: \çelişik bir söz 自相矛盾的话

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • çelişik — sf., ği Çelişmeli Çelişik bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mütenakıs — çelişik …   Hukuk Sözlüğü

  • çelişiklik — is., ği Çelişik olma durumu Birleşik Sözler çelişiklik ilkesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelişiklik ilkesi — is., man. İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelişken — sf. Çelişik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelişkili — sf. Çelişme durumunda olan, çelişmeli, çelişik, çatışık, mütenakız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çelişmezlik ilkesi — is., man. Çelişik önermeleri özünde bulundurmayan ve yasaklayan kuram …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rol çatışması — is., ruh b., top. b. Toplumun statülere bağlı olarak beklediği veya buyurduğu iki veya daha fazla şey karşısında ferdin gösterdiği çelişik istekler, davranışlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.